صحافی پایان نامه انقلاب

صحافی و چاپ پایان نامه و کتاب افست در میدان انقلاب

انجام کلیه خدمات صحافی و چاپ در میدان انقلاب، ارسال با پیک در اولین زمان ممکن

2018
16February

هزینه صحافی پایان نامه

569

هزینه صحافی پایان نامه در انقلاب

هر چند قیمت مشخصی نمیتوان برای صحافی ارایه نمود و این قیمت گذاری به چند فاکتور بستگی دارد اما به طور کلی صحافی غیر فوری بدون ارم زرکوب حدود 15000 تومان و صحافی فوری پایان نامه حدود 20تا25 هزار تومان میباشد این قیمت تا اخر تابستان 94 بوده است